Baza szkoleniowa

Gimnazjum im. Czes?awa Niemena w Korfantowie posiada nowoczesn? baz? sportow?, w ktrej sk?ad wchodz?:

- hala sportowa,

- si?ownia,

- boisko do koszykwki,

- stadion lekkoatletyczny.

Hala sportowa

Posiada wymiary 20 m x 40 m ze strefami bezpiecze?stwa, co umo?liwia rozgrywanie zawodw w pi?k? r?czn? oraz halow? pi?k? no?n?. Poza tym hala posiada pe?nowymiarowe boiska do pi?ki koszykowej i pi?ki siatkowej(jest rwnie? mo?liwo?? ustawienia dwch niezale?nych pe?nowymiarowych boisk do pi?ki siatkowej oraz dwch boisk do mini pi?ki koszykowej). Hala sportowa posiada widowni? na 293 miejsc,cztery szatnie, zaplecze medyczne i sanitarne.

Si?ownia

Si?ownia jest wyposa?ona w o?miostanowiskowy atlas Master z mo?liwo?ci? wykonywania ?wicze? na r?ne partie mi??niowe. W si?owni znajduje si? rwnie? OrbitrekKhronos G260 oraz rower treningowy BH Fitness Carbon H872N, drabinki gimnastyczne, materace i dr??ek gimnastyczny.

Boisko do koszykwki

Boisko znajduje si? obok Hali sportowe, posiada nawierzchni? poliuretanow? (tartanowa) o wymiarach 12 m x 25 m z p?metrow? stref? bezpiecze?stwa.

Stadion lekkoatletyczny

Stadion lekkoatletyczny o nawierzchni tartanowej z bie?ni? okln? sze?ciotorow? o d?ugo?ci 200 m. Obiekt posiada rwnie? niezale?n? bie?ni? o d?ugo?ci 100 m,skoczni? w dal, rzutni? do kuli, rzutni? do dysku z klatk? zabezpieczaj?c? oraz rzutni? do oszczepu.

Cennik korzystania z obiektw sportowych

Gimnazjum im. Czes?awa Niemena w Korfantowie

Obiekt

Uwagi

Cena

Hala Sportowa

Dla mieszka?cw gminy Korfantw.

35 z?. / godz.

Hala Sportowa

Dla osb spoza gminy Korfantw.

60 z?. / godz.

Si?ownia

Dla wszystkich.

5 z?. / godz.

Boisko do koszykwki

Po ustaleniu terminu z pracownikiem Hali Sportowej.

Bezp?atnie

Stadion Lekkoatletyczny

Dla mieszka?cw gminy Korfantw, po ustaleniu terminu z pracownikiem Hali Sportowej.

Bezp?atnie

Stadion Lekkoatletyczny

Osoby prywatne spoza gminy Korfantw.

3z?. / godz.

Stadion Lekkoatletyczny

Grupy zorganizowane spoza gminy Korfantw.

30 z?. / godz.

© Gimnazjum w Korfantowie