E-Dziennik - WEJ?CIE

Instrukcja zak?adania konta w dzienniku elektronicznym

1. Wchodzimy na stron?: uonetplus.eszkola.opolskie.pl/olszankapowiatbrzeski/korfantowg

2. Klikamy Zaloguj si?.

3. Klikamy Przywracanie dost?pu do konta.

4. Wpisujemy adres mailowy podany wychowawcy.

5. Zaznaczamy Nie jestem robotem. Je?eli poka?? si? obrazki do wyboru, klikamy je zgodnie z poleceniem.

6. Klikamy Wy?lij wiadomo??.

7. System odszuka wskazanego u?ytkownika i wy?le wiadomo?? e-mail zawieraj?c? dalsze instrukcje.

8. Nale?y niezw?ocznie odebra? poczt? i odczyta? wiadomo?? od Opolskiej eSzko?y. W tej wiadomo?ci nale?y klikn?? link, ktry przeniesie nas z powrotem na stron? logowania. Nale?y rwnie? zapisa? i zapami?ta? swoj? nazw? u?ytkownika (login).

9. Wpisujemy dwa razy wybrane przez siebie has?o i powtarzamy pkt 5.

10. Has?o:

a. musi sk?ada? si? z co najmniej 8 znakw,

b. w tym jedna lub wi?cej cyfr,

c. nie u?ywamy polskich liter: ?, ? itd.

11. Wracamy na stron?: uonetplus.eszkola.opolskie.pl/olszankapowiatbrzeski/korfantowg i wpisujemy swoj? nazw? u?ytkownika (login) i has?o.

12. na stronie g?wnej edziennika klikamy: UCZE?.

Uwagi:

- has?o po 30 dniach traci wa?no?? i wtedy nale?y ca?? procedur? powtrzy?,

- nazwa u?ytkownika (login) nie zmienia si?.

© Gimnazjum w Korfantowie