Projekty realizowane w roku szkolnym 2016- 2017

Propozycje tematw projektw gimnazjalnych realizowanych w roku szkolnym 2016/2017

Lp

Nazwisko i Imi?

Temat

1

Derkacz Leopold

Walory turystyczne powiatu nyskiego

2

Faron-Mroczko Stanis?awa

1. Dlaczego warto czyta? ksi??ki?

2. Co zrobi? by nasza biblioteka sta?a si? centrum informacji i kultury w naszej szkole.

3

Flakowska Jolanta

1. Cukier s?odka trucizna

2. Szakal z?ocisty w Polsce?

3. Jak wygl?da?by ?wiat bez ro?lin?

4

Hetma?ska Ma?gorzata

Dwjkowy system pozycyjny

5

Lorenc Ryszard

Matematyka w muzyce

6

Manca El?bieta

7

Misztal Ireneusz

Mozart geniusz muzyczny jak on to robi??

8

Nicze Magdalena

9

Osiewacz Stefan

10

Pieczara Agnieszka

Ka?dy mo?e zosta? literatem. Piszemy i ilustrujemy ksi??k? dla dzieci

11

Radom Monika

Enduro - nasza ?yciowa pasja

12

Roma?ski Krzysztof

13

Rosi?ski Stanis?aw

Barbara Niewiedzia? - Droga do sukcesu!

14

Schwarzer Jadwiga

Enduro ma?o znane a kochane

15

Skiba Barbara

Cuda ?wiatowego krasu

16

Sok? Katarzyna

Moje miasto Korfantw - historia, zabytki, ciekawi mieszka?cy

17

Sternik El?bieta

Jaka jest sytuacja ludzi m?odych na lokalnym rynku pracy?

18

St?pniewicz Aldona

Figury osiowo-symetryczne w ?yciu codziennym

19

Yatsyga Oleksandra

The Snapshots of London

20

Zawadzka Ma?kw M.

Blaski i cienie promieniotwrczo?ci

21

Zygo? Jolanta

22

?abi?ski Grzegorz

23

?abi?ski Mariusz


GRUPY PROJEKTOWE KLASA IIa w roku szkolnym 2016/2017

Imi? i Nazwisko ucznia

Tytu? projektu

Opiekun

Uwagi

Grzegorz Buczkowski

Mi?osz Kurzeja

Szymon Podkalicki

Micha? Ka?u?a

Izabela Wo?ny

Moje miasto Korfantw

Katarzyna Sok?

Fabian Dziony

Dastin Lison

Marcin Hoffmann

Adrian Kloska

?ukasz Szostak

Blaski i cienie promieniotwrczo?ci

Marzena Zawadzka-Ma?kw

Grup? uzupe?nia ucze? klasy IIb Maksymilian Bogon

Dawid G?owacki

Fabian Nakonieczny

Patryk Mucha

Szymon Oparski

Szymon Podgrski

Walory turystyczne powiatu nyskiego

Leopold Derkacz

Gabriela Grabowy

Aleksandra Raczek

Monika Karawan

Joanna Rymarz

Maja Juzwa

Barbara Niewiedzia? - Droga do sukcesu!

Stanis?aw Rosi?ski

Julia Hetma?ska

Klaudiusz Kajda

Michael Rogo?y?ski

Micha? Zaj?c

?ukasz Krawczuk

Ksi??ka papierowa czy elektroniczna

Stanis?awa Faron-Mroczko

GRUPY PROJEKTOWE KLASA II b w roku szkolnym 2016/2017

Zesp? uczniowski

Temat projektu

Opiekun

Uwagi

Kucia Paulina

Pi?tka Laura

Sacher Melisa

Dyl Wiktoria

Mozart-geniusz muzyczny -jak on to zrobi??

Ireneusz Misztal

Wojdy?a Juliusz

Tyczy?ski Mateusz

B?aszczyszyn Mateusz

Mieszczak Jakub

Kubiesa Jakub

Ziemia?ski Mateusz

Najazdy Normanw

Katarzyna Sok?

Paszkowska Wiktoria

Przyklenk Julia

Korgiel Vanessa

Fizyka w zabawkach

Aldona St?pniewicz

Wanecki Grzegorz

Malinowski Dawid

?ukowicz Maksymilian

Stankala Tomasz

Zientala Maciej

Thoma Tobiasz

Szakal z?ocisty w Polsce ?- inwazja obcych gatunkw

Jolanta Flakowska

Owczarek Dominika

Szelwach Dominika

Mazurkiewicz Monika

Barnowska Laura

Ko?a dooko?a nas

Ma?gorzata Hetma?ska

Lisson Maksymilian

Szelwach Jakub

Niewrzol Maciej

Ksi??ka papierowa czy elektroniczna

Stanis?awa Faron - Mroczko

Grup? uzupe?nia ucze? kl.IIa

Krawczuk ?ukasz

Bogon Maksymilian

Blaski i cienie promieniotwrczo?ci

Marzena Zawadzka- Ma?kw

Grup? uzupe?niaj? uczniowie kl.IIa

Fabian Dziony

Marcin Hoffmann

Adrian Kloska

Dastin Liso?

?ukasz Szostak

GRUPY PROJEKTOWE KLASA II c w roku szkolnym 2016/2017

Zesp? uczniowski

Temat projektu

Opiekun

Uwagi

Gach Wiktoria

Milczek Nikola

Wilk Pawe?

Kolonko Filip

Kiszczak Jakub

Gonczowski Dawid

Matematyka w ?yciu codziennym.

Aldona St?pniewicz

Mateja Dawid

Mencnarowska Milena

Mencnarowska Nikola

Nowotna Dominika

Zi?kowska Alicja

Ka?dy mo?e zosta? literatem. Piszemy i ilustrujemy ksi??ki dla dzieci.

Agnieszka Pieczara

Budnik Rados?aw

Igielska Patrycja

Ko?kowski Jakub

Le?ny Jakub

Apostel Dominik

Matematyka w muzyce.

Ryszard Lorenc

Dawidowicz Kacper

Hoffmann Dominik

Ko?owrot Patryk

Kramarczyk Kacper

Jaka jest sytuacja ludzi m?odych na lokalnym rynku pracy.

El?bieta Sternik

© Gimnazjum w Korfantowie