Klasa I a (sportowa) w Gimnazjum im. Czes?awa Niemena w Korfantowie

W roku szkolnym 2014/2015 w Gimnazjum im. Czes?awa Niemena w Korfantowie planujemy otworzy? kolejn? klas? sportow? o profilu pi?ka no?na, lekkoatletyka.

Oferta tajest skierowana jest do uczniw klasVI szko?y podstawowej, ktrzy w roku szkolnym 2014/2015 rozpoczn? nauk? w gimnazjum. Nasza szko?a posiada nowoczesn? baz? sportow?, w ktrej sk?ad wchodz?: pe?nowymiarowa hala sportowa wraz zwidowni?, boisko tartanowe do koszykwki oraz stadion lekkoatletyczny z bie?ni? tartanow?, skoczni? w dal, rzutni? do kuli, dysku i oszczepu. W grudniu 2013 roku rozpocz??a si? budowa boiska do pi?ki no?nej ze sztuczn? nawierzchni?. Istnieje rwnie? mo?liwo??, aby wczasie zaj?? uczniowie klasy sportowej korzystali z basenu. Zaj?cia wychowania fizycznego wklasie sportowej b?d? odbywa?y si? codziennie wwymiarze 2 godzin. Prowadzi? je b?d? wykwalifikowani nauczyciele z uprawnieniami trenerskimi, ktrzy wsp?pracuj? z lokalnymi klubami sportowymi. W trakcie edukacji uczniowie b?d? uczestniczy? w zgrupowaniach i obozach sportowych wczasie ferii zimowych oraz wakacji. Uczniowie naszej szko?y nale?? do ?cis?ej czo?wki wojewdztwa opolskiego i s? cz?onkami Kadry Wojewdzkiej M?odzikw. Do tej pory zdobyli ponad 200 medali Mistrzostw Wojewdztwa Opolskiego, Makroregionu ?l?skiego oraz Mistrzostw Polski. Szczeg?y przyj?cia do klasy sportowej znajduj? si? w Regulaminie Rekrutacji do klasy sportowej.


© Gimnazjum w Korfantowie