OSI?GNI?CIA SPORTOWE NASZYCH UCZNIW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Czytaj więcej...

OSI?GNI?CIA DYDAKTYCZNE NASZYCH UCZNIW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Czytaj więcej...

ELIMINACJE MIEJSKO-GMINNE KONKURSW PRZEDMIOTOWYCH SZK? PODSTAWOWYCH (SP)
I GIMNAZJW (G)

rok szkolny 2014/2015

ORGANIZATORZY: GMINA KORFANTW I GMINA ?AMBINOWICE

Czytaj więcej...

We wtorek, 10.02.2015 r. odby? si? w ?ambinowicach gminny etap Wojewdzkiego Konkursu Biologicznego. Wzi??o w nim udzia? 9 uczestnikw z gmin Korfantw, ?ambinowice i Tu?owice.

Nasi biolodzy osi?gn?li sukces zdobywaj?c w klasyfikacji generalnej:

I miejsce Aleksandra Ma?kw (IIIa) i Tomasz Misztal (IIb)

II miejsce Dawid Bogon (IIc)

Prace Oli i Tomka b?d? podlega?y jeszcze wojewdzkiej weryfikacji i by? mo?e przed nimi kolejny etap konkursu, czego im gor?co ?yczymy.

Jolanta Flakowska

Czytaj więcej...

KONKURS J?ZYKA NIEMIECKIEGO

05 lutego 2015r. odby? si? w naszej szkole etap gminny KONKURSU J?ZYKA NIEMIECKIEGO.

Uf, nie by?o ?atwo. jedena?cie osb zmaga?o si? z testem, w ktrym sprawdzano wiedz? zarwno z samego j?zyka jak i z wiadomo?ci z realioznawstwa, czyli informacje z zakresu geografii, historii czy ?ycia kulturowego Niemiec. W tym roku szkolnym przysz?o nam si? zmierzy? z uczniami gimnazjum w ?ambinowicach. Wszyscy uczniowie przygotowywali si? pieczo?owicie ju? od d?u?szego czasu. Osi?gn?li dobre wyniki, ale niestety nikomu nie uda?o si? zakwalifikowa? do dalszego etapu.

Pierwsze miejsce zaj?? Rafa? Spyra z kl.3b, drugie miejsce uczennica gimnazjum w ?ambinowicach a trzecie miejsce zaj??a Michelle Korgiel z 3b.


Gratulujemy zwyci?zcom oraz wszystkim pozosta?ym uczestnikom tego konkursu. Zas?ugujecie na uznanie i pochwa??. A w przysz?ym roku po prostu bardziej b?dziemy trzyma? za was kciuki.

Patrycja Magiera

W dniu 2 lutego 2015 r. odby? si? etap gminny konkursu matematycznego. Etap przeprowadzono wsplnie z gimnazjalistami z ?ambinowic. Nasze gimnazjum reprezentowali:

  1. Bogon Dawid kl. II c
  2. Misztal Antonikl. II b
  3. Bidzi?ski Micha? kl. III a

Na 16 uczestnikw I miejsce zaj?? Misztal Antoni (97% poprawnych rozwi?za?), II miejsce zaj?? Bogon Dawid (84% poprawnych rozwi?za?), a Bidzi?ski Micha? zaj?? IV miejsce (62% poprawnych rozwi?za?).

Prace dwch najlepszych wys?ano do komisji wojewdzkiej i czekamy na wyniki weryfikacji, jest mo?liwy start tych uczniw w finale wojewdzkim konkursu.

Gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesw.

Opracowa?: Ryszard Lorenc

W tym roku szkolnym nasi uczniowie po raz pierwszy wsplnie z kolegami z Gimnazjum w ?ambinowicach brali udzia? w gminnym etapie Wojewdzkiego Konkursu Historycznego dla Gimnazjw. Nasz? szko?? reprezentowa?o dwch uczniw. Tomasz Misztal z klasy IIb zaj?? pierwsze miejsce, natomiast Antoni Misztal z klasy IIb miejsce drugie.

Naszym reprezentantom ?yczymy dalszych sukcesw w konkursach oraz wytrwa?o?ci w rozwijaniu swoich pasji.

Katarzyna Sok?

W tegorocznej XV edycji konkursu, laureaci szkolnego etapu zmagali si? z wiedz? chemiczn? na wy?szym gminnym poziomie razem z kolegami z gminy ?ambinowice.

Gimnazjum im. Czes?awa Niemena, a wi?c gmin? Korfantw reprezentowa?y Aleksandra Ma?kw oraz Agnieszka Mariowska. Uczennice zaj??y kolejno I i II miejsce w gminie oraz II i III miejsce w klasyfikacji generalnej (na 8 uczestnikw konkursu).

Jolanta Flakowska

Czytaj więcej...

Eliminacje szkolne konkursw przedmiotowych
w Gimnazjum im. Czes?awa Niemena w Korfantowie

14 listopada 2014 r. Wojewdzki Konkurs Historyczny

Czytaj więcej...

Eliminacje szkolne konkursw przedmiotowych
w Gimnazjum im. Czes?awa Niemena w Korfantowie

12 listopada 2013 r. Wojewdzki Konkurs Historyczny

Lista uczestnikw konkursu:

Czytaj więcej...

Konkursy szkolne 2012

 

Lp.

Imi? i nazwisko

Klasa

Konkurs

Punkty

1.

Rafa? Sopel

IIIb

Matematyczny

9

90%

Polonistyczny

36

83,72%

Biologiczny

34

75%

Chemiczny

19

76%

2.

Sebastian Karwat

IIIb

Matematyczny

9

90%

Historyczny

57

80%

Geograficzny

45,5

76%

Fizyczny

15

75%

3.

Denis Hoffmann

IIIc

Matematyczny

9

90%

4.

Kamil Kruczkiewicz

IIIc

Matematyczny

9

90%

Historyczny

56

76%

5.

Luiza Luchowska

IIIb

Matematyczny

8

80%

Polonistyczny

33

76,74%

J?zyka Angielskiego

48

77%

Biologiczny

34

75%

Chemiczny

19

76%

Fizyczny

16

80%

6.

Ilona Mrozek - Gliszczy?ska

IIb

Techniczny

33

82,5%

Polonistyczny

34,5

80,23%

Biologiczny

35

77%

7.

Marcin ?wierczewski

IIb

Polonistyczny

37

86,04%

Historyczny

58

81%

8.

Marta Bieda

IIIa

Polonistyczny

34

79,06%

Geograficzny

46,5

78%

Chemiczny

19

76%

9.

Justyna Bidzi?ska

IIIb

Polonistyczny

33,5

77,90%

Historyczny

62

87%

Geograficzny

50,5

84%

Biologiczny

36

80%

10.

Katarzyna Hutnik

IIIa

Polonistyczny

33

76,74%

11.

Anna Bednarska

IIIa

Polonistyczny

33

76,74%

Fizyczny

16

80%

12.

Marta Bogo?

IIIb

Polonistyczny

32,5

75,58%

13.

Aleksandra Ma?ków

Ia

Polonistyczny

32,5

75,58%

Biologiczny

34

75%

14.

Tomasz Zaj?c

IIa

J?zyka Angielskiego

48

77%

15.

J?drzej B?aszczuk

IIb

J?zyka Angielskiego

48

77%

16.

Patrycja Brodkorb

IIIb

J?zyka Angielskiego

47

75%

Biologiczny

37

82%

17.

Denis Brzank

IIc

J?zyka Niemieckiego

57

95%

18.

Nikola Pi?tka

IIIc

J?zyka Niemieckiego

52

87%

19.

Konrad Adolf

IIIc

J?zyka Niemieckiego

49

82%

20.

Rafa? Reszka

IIIc

J?zyka Niemieckiego

48

80%

21.

Fabian Nowotny

IIc

J?zyka Niemieckiego

46

77%

22.

Samuel Spicki

IIIc

J?zyka Niemieckiego

46

77%

23.

Rafa? Spyra

Ib

J?zyka Niemieckiego

45

75%

24.

Krzysztof Sporek

IIIc

Historyczny

56

76%

25.

Dominik Paszkowski

IIb

Historyczny

53

75%

26.

Katarzyna Char?amów

IIa

Biologiczny

36

80%

 

Konkurs Fizyczny

1.      Termin: 09.11.2012 r.

2.      Liczba uczestników: 16

3.      Liczba uczniów, którzy zdobyli nie mniej ni? 75% punktów: 3

 

Lp.

 Imi? i nazwisko ucznia

     Klasa

     Ilo??    

  uzyskanych  

   punktów

     Ilo?? uzyskanych punktów w %

1

Anna Bednarska

IIIa

16

80

2

Luiza Luchowska

IIIb

16

80

3

Sebastian Karwat

IIIb

15

75

 

Konkurs J?zyka Angielskiego

1.      Termin: 12.11.2012 r.

2.      Liczba uczestników: 11

3.      Liczba uczniów, którzy zdobyli nie mniej ni? 75% punktów:  4

 

Lp.

 Imi? i nazwisko ucznia

     Klasa

     Ilo??    

  uzyskanych  

   punktów

     Ilo?? uzyskanych punktów w %

1

Luiza Luchowska

IIIb

48

77

2

Tomasz Zaj?c

IIa

48

77

3

J?drzej B?aszczuk

IIb

48

77

4

Patrycja Brodkorb

IIIb

47

75

 

Konkurs Biologiczny

1.      Termin: 16.11.2012 r.

2.      Liczba uczestników: 20

3.      Liczba uczniów, którzy zdobyli nie mniej ni? 75% punktów:  7

 

Lp.

 Imi? i nazwisko ucznia

     Klasa

     Ilo??    

  uzyskanych  

   punktów

     Ilo?? uzyskanych punktów w %

1

Patrycja Brodkorb

IIIb

37

82

2

Justyna Bidzi?ska

IIIb

36

80

3

Katarzyna Char?amów

IIa

36

80

4

Ilona Mrozek-Gliszczy?ska

IIb

35

77

5

Luiza Luchowska

IIIb

34

75

6

Rafa? Sopel

IIIb

34

75

7

Aleksandra Ma?ków

Ia

34

75

 

Konkurs Geograficzny

1.      Termin: 16.11.2012 r.

2.      Liczba uczestników: 8

3.      Liczba uczniów, którzy zdobyli nie mniej ni? 75% punktów:  3

 

Lp.

 Imi? i nazwisko ucznia

     Klasa

     Ilo??    

  uzyskanych  

   punktów

     Ilo?? uzyskanych punktów w %

1

Justyna Bidzi?ska

IIIb

50,5

84

2

Marta Bieda

IIIa

46,5

78

3

Sebastian Karwat

IIIb

45,5

76

 

Konkurs Polonistyczny

1.      Termin: 20.11.2012 r.

2.      Liczba uczestników: 24

3.      Liczba uczniów, którzy zdobyli nie mniej ni? 75% punktów:  10

 

Lp.

 Imi? i nazwisko ucznia

     Klasa

     Ilo??    

  uzyskanych  

   punktów

     Ilo?? uzyskanych punktów w %

1

Marcin ?wierczewski

IIb

37

86

2

Rafa? Sopel

IIIb

36

84

3

Ilona Mrozek-Gliszczy?ska

IIb

34,5

80

4

Marta Bieda

IIIa

34

79

5

Justyna Bidzi?ska

IIIb

33,5

78

6

Katarzyna Hutnik

IIIa

33

77

7

Luiza Luchowska

IIIb

33

77

8

Anna Bednarska

IIIa

33

77

9

Marta Bogo?

IIIb

32,5

76

10

Aleksandra Ma?ków

Ia

32,5

76

 

Konkurs Matematyczny

1.      Termin: 21.11.2012 r.

2.      Liczba uczestników: 10

3.      Liczba uczniów, którzy zdobyli nie mniej ni? 75% punktów:  5

 

Lp.

 Imi? i nazwisko ucznia

     Klasa

     Ilo??    

  uzyskanych  

   punktów

     Ilo?? uzyskanych punktów w %

1

Rafa? Sopel

IIIb

9

90

2

Sebastian Karwat

IIIb

9

90

3

Denis Hoffman

IIIc

9

90

4

Kamil Kruczkiewicz

IIIc

9

90

5

Luiza Luchowska

IIIb

8

80

 

Konkurs Techniczny

1.      Termin: 22.11.2012 r.

2.      Liczba uczestników: 12

3.      Liczba uczniów, którzy zdobyli nie mniej ni? 75% punktów: 1

 

Lp.

 Imi? i nazwisko ucznia

     Klasa

     Ilo??    

  uzyskanych  

   punktów

     Ilo?? uzyskanych punktów w %

1

Ilona Mrozek-Gliszczy?ska

IIb

33

82,5

 

Konkurs J?zyka Niemieckiego

1.      Termin: 22.11.2012 r.

2.      Liczba uczestników: 27

3.      Liczba uczniów, którzy zdobyli nie mniej ni? 75% punktów:  7

 

Lp.

 Imi? i nazwisko ucznia

     Klasa

     Ilo??    

  uzyskanych  

   punktów

     Ilo?? uzyskanych punktów w %

1

Denis Brzank

IIc

57

95

2

Nikola Pi?tka

IIIc

52

87

3

Konrad Adolf

IIIc

49

82

4

Rafa? Reszka

IIIc

48

80

5

Fabian Nowotny

IIc

46

77

6

Samuel Spicki

IIIc

46

77

7

Rafa? Spyra

Ib

45

75

 

Konkurs Historyczny

1.      Termin: 22.11.2012 r.

2.      Liczba uczestników: 13

3.      Liczba uczniów, którzy zdobyli nie mniej ni? 75% punktów: 6

 

Lp.

 Imi? i nazwisko ucznia

     Klasa

     Ilo??    

  uzyskanych  

   punktów

     Ilo?? uzyskanych punktów w %

1

Justyna Bidzi?ska

IIIb

62

87

2

Marcin ?wierczewski

IIb

58

81

3

Sebastian Karwat

IIIb

57

80

4

Kamil Kruczkiewicz

IIIc

56

76

5

Krzysztof Sporek

IIIc

56

76

6

Dominik Paszkowski

IIb

53

75

 

Konkurs Chemiczny

1.      Termin: 23.11.2012 r.

2.      Liczba uczestników: 11

3.      Liczba uczniów, którzy zdobyli nie mniej ni? 75% punktów: 3

 

Lp.

 Imi? i nazwisko ucznia

     Klasa

     Ilo??    

  uzyskanych  

   punktów

     Ilo?? uzyskanych punktów w %

1

Marta Bieda

IIIa

19

76

2

Luiza Luchowska

IIIb

19

76

3

Rafa? Sopel

IIIc

19

76

 

 

© Gimnazjum w Korfantowie