Konkursy 2015-2016

OSI?GNI?CIA UCZNIW W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH GIMNAZJUM IM. CZES?AWA NIEMENA W KORFANTOWIE

rok szkolny 2015/2016

1. Wojewdzki Konkurs Polonistyczny

dla gimnazjw 14 stycznia 2016 r.

Lp.

Ucze?

Szko?a

Procent poprawnych odpowiedzi

Opiekun

1.

Tomasz Misztal

G Korfantw

87%

Stanis?awa Faron-Mroczko

2.

Marcelina K??bek

G Korfantw

86%

Stanis?awa Faron-Mroczko

3.

Micha? Szczepaniak

G Korfantw

85%

Stanis?awa Faron-Mroczko

4.

Dawid Bogon

G. Korfantw

82%

Ireneusz Misztal

5.

Aleksandra Rembacz

G. Korfantw

70%

Stanis?awa Faron-Mroczko

6.

Patrycja Dobrowolska

G. Korfantw

67%

Ireneusz Misztal

7.

Kacper Rzepski

G. Korfantw

66%

Agnieszka Pieczara

8.

Dominika Szurgut

G. Korfantw

65%

Ireneusz Misztal

9.

Antoni Misztal

G. Korfantw

63%

Stanis?awa Faron-Mroczko

10

Katarzyna Malinowska

G. Korfantw

62%

Ireneusz Misztal

11

Sara Mierzejewska

G Korfantw

59%

Agnieszka Pieczara

12

Karolina Szelwach

G. Korfantw

57 %

Agnieszka Pieczara

Komisja Wojewdzka nikogo nie zakwalifikowa?a do etapu wojewdzkiego.

2. Wojewdzki Konkurs J?zyka Angielskiego

dla gimnazjw 15 stycznia 2016 r.

Lp.

Ucze?

Szko?a

Procent poprawnych odpowiedzi

Opiekun

1.

Tomasz Misztal

G Korfantw

76,6%

Oleksandra Yatsyga

2.

Marlena Krupa

G Korfantw

71,6%

Oleksandra Yatsyga

3.

Antoni Misztal

G Korfantw

68,3%

Oleksandra Yatsyga

Z uwagi na fakt, ?e ?aden z uczestnikw nie uzyska? wymaganej liczby punktw Komisja Gminna nikogo nie wytypowa?a do eliminacji wojewdzkich.

3. Wojewdzki Konkurs J?zyka Niemieckiego

dla gimnazjw 18 stycznia 2016 r.

Lp.

Ucze?

Szko?a

Procent poprawnych odpowiedzi

Opiekun

1.

Vanessa Korgiel

G Korfantw

88%

Patrycja Magiera

2.

Krzysztof Kolek

G Korfantw

75,4%

Patrycja Magiera

3.

Marlena Krupa

G Korfantw

68,6%

Patrycja Magiera

4.

Julia Hetma?ska

G. Korfantw

65,2%

Patrycja Magiera

5.

Dawid Bogon

G. Korfantw

55%

Patrycja Magiera

6.

Patrycja Kaplytta

G. Korfantw

54,2%

Patrycja Magiera

7.

Melisa Sacher

G. Korfantw

49,1%

Patrycja Magiera

8.

Tobiasz Thoma

G. Korfantw

37,2%

Patrycja Magiera

9.

Oliwia Hauzer

G. Korfantw

32,2%

Patrycja Magiera

10.

Aleksandra Rembacz

G. Korfantw

30,5%

Patrycja Magiera

Komisja Wojewdzka zakwalifikowa?a do etapu wojewdzkiego uczennic? Vaness? Korgiel.

Vanessa Korgiel Laureatka w Wojewdzkim Konkursie J?zyka Niemieckiego otrzyma?a pkt. 105,5/120

4. Wojewdzki Konkurs Biologiczny

dla gimnazjw 19 stycznia 2016 r.

Lp.

Ucze?

Szko?a

Procent poprawnych odpowiedzi

Opiekun

1.

Tomasz Misztal

G Korfantw

80%

Jolanta Flakowska

2.

Dawid Bogon

G Korfantw

70%

Jolanta Flakowska

3.

Antoni Misztal

G Korfantw

50%

Jolanta Flakowska

4.

Marek K?onowski

G. Korfantw

47,5%

Jolanta Flakowska

5.

Kacper Rzepski

G. Korfantw

45%

Jolanta Flakowska

Z uwagi na fakt, ?e ?aden z uczestnikw nie uzyska? wymaganej liczby punktw Komisja Gminna nikogo nie wytypowa?a do eliminacji wojewdzkich.

5. Wojewdzki Konkurs Historyczny

dla gimnazjw 20 stycznia 2016 r.

Lp.

Ucze?

Szko?a

Procent poprawnych odpowiedzi

Opiekun

1.

Tomasz Misztal

G Korfantw

93,51%

Katarzyna Sok?

2.

Antoni Misztal

G Korfantw

85,71%

Katarzyna Sok?

3.

Dawid Bogon

G Korfantw

36,36%

Katarzyna Sok?

Komisja Wojewdzka zakwalifikowa?a do etapu wojewdzkiego 2 uczniw: Tomasza Misztala oraz Antoniego Misztala.

Antoni Misztal Finalista w Wojewdzkim Konkursie Historycznym- otrzyma? pkt. 68/88

Tomasz Misztal Finalista w Wojewdzkim Konkursie Historycznym- otrzyma? pkt. 66/88

6. Wojewdzki Konkurs Fizyczny

dla gimnazjw 22 stycznia 2016 r.

Lp.

Ucze?

Szko?a

Procent poprawnych odpowiedzi

Opiekun

1.

Dawid Bogon

G Korfantw

80%

Jadwiga Schwarzer

2.

Antoni Misztal

G Korfantw

75%

Jadwiga Schwarzer

Tomasz Misztal

G Korfantw

75%

Jadwiga Schwarzer

3.

Marek K?onowski

G Korfantw

45%

Jadwiga Schwarzer

Z uwagi na fakt, ?e ?aden z uczestnikw nie uzyska? wymaganej liczby punktw Komisja Gminna nikogo nie wytypowa?a do eliminacji wojewdzkich.

7. Wojewdzki Konkurs Chemiczny

dla gimnazjw 25 stycznia 2016 r.

Lp.

Ucze?

Szko?a

Procent poprawnych odpowiedzi

Opiekun

1.

Antoni Misztal

G Korfantw

74,1%

Marzena Zawadzka-Ma?kw

Dawid Bogon

G Korfantw

74,1%

Marzena Zawadzka-Ma?kw

Tomasz Misztal

G Korfantw

74,1%

Marzena Zawadzka-Ma?kw

Z uwagi na fakt, ?e ?aden z uczestnikw nie uzyska? wymaganej liczby punktw Komisja Gminna nikogo nie wytypowa?a do eliminacji wojewdzkich.

8. Wojewdzki Konkurs Matematyczny

dla gimnazjw 26 stycznia 2016 r.

Lp.

Ucze?

Szko?a

Procent poprawnych odpowiedzi

Opiekun

1.

Dawid Bogon

G Korfantw

83,3%

Ryszard Lorenc

2.

Antoni Misztal

G Korfantw

70%

Ryszard Lorenc

3.

Tomasz Misztal

G Korfantw

60%

Ryszard Lorenc

Komisja Wojewdzka zakwalifikowa?a do etapu wojewdzkiego ucznia Dawida Bogon.

Dawid Bogon Finalista w Wojewdzkim Konkursie Matematycznym- otrzyma? pkt. 18/30

9. Wojewdzki Konkurs Geograficzny

dla gimnazjw 27 stycznia 2016 r.

Lp.

Ucze?

Szko?a

Procent poprawnych odpowiedzi

Opiekun

1.

Tomasz Misztal

G Korfantw

92,5%

Barbara Skiba

2.

Antoni Misztal

G Korfantw

81,2%

Barbara Skiba

3.

Dawid Bogon

G Korfantw

72,5%

Barbara Skiba

Komisja Wojewdzka zakwalifikowa?a do etapu wojewdzkiego 2 uczniw: Tomasza Misztala oraz Antoniego Misztala.

Antoni Misztal Finalista w Wojewdzkim Konkursie Geograficznym- otrzyma? pkt. 70/100

Tomasz Misztal Laureat w Wojewdzkim Konkursie Geograficznym- otrzyma? pkt. 95/100

10. Oglnopolski Turniej Bezpiecze?stwa w Ruchu Drogowym dla gimnazjw 11 kwietnia 2016 r.

Lp.

Placwka

Sk?ad dru?yny

Wynik ko?cowy dru?yny

Opiekun

1.

Gimnazjum w Korfantowie

1. Micha? Czy?

2. Bart?omiej Wodzi?ski

3. Grzegorz Buczkowski

I miejsce

Jadwiga Schwarzer

11. Wojewdzki Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

Lp.

Ucze?

Szko?a

Procent poprawnych odpowiedzi

Opiekun

1.

Tomasz Misztal

G Korfantw

100%

Katarzyna Sok?

2.

Dawid Bogon

G Korfantw

100%

Katarzyna Sok?

3.

Antoni Misztal

G Korfantw

100 %

Katarzyna Sok?

Komisja Wojewdzka zakwalifikowa?a wszystkich uczniw do etapu rejonowego

Dawid Bogon- 91,25%

Antoni Misztal- 77,50%

Tomasz Misztal- 86,25 %

Tomasz Misztal Laureat w Wojewdzkim Konkursie Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej- uzyska? 96%

Dawid Bogon Laureat w Wojewdzkim Konkursie Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej- uzyska? 96%

Antoni Misztal Finalista w Wojewdzkim Konkursie Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej- uzyska? 92%

© Gimnazjum w Korfantowie