KONSULTACJE (I SEMESTR - ROK SZKOLNY 2016/2017)

Konsultacje I semestr 2016/2017

Lp

Nazwisko i Imi?

Dzie?

Godziny

Sala*

1

Derkacz Leopold

?roda

12.30 13.30

Hala Sportowa

2

Faron-Mroczko Stanis?awa

Czwartek

13:45-14:30

Biblioteka

3

Flakowska Jolanta

?roda

8.55-9.40

2.17

4

Hetma?ska Ma?gorzata

Wtorek

9.50-10.35

2.05

5

Lorenc Ryszard

Wtorek

11.45-12.30

01

6

Macan El?bieta

Wtorek

11.30-12.15

?wietlica

7

Misztal Ireneusz

?roda

8.00 8.45

1.26

8

Nicze Magdalena

Poniedzia?ek

9.50-10.35

3.01

9

Osiewacz Stefan

Pi?tek

9.50-10.35

Hala Sportowa

10

Pieczara Agnieszka

Poniedzia?ek

13.45 14.30

2.13

11

Radom Monika

Wtorek

11.45-12:30

3.02

12

Roma?ski Krzysztof

Poniedzia?ek

9.50-10.35

Pokj nauczycielski

13

Rosi?ski Stanis?aw

Pi?tek

9.50 10.35

Hala sportowa

14

Schwarzer Jadwiga

Czwartek

10.50-11.35

Pokj nauczycielski

15

Skiba Barbara

?roda

9.50-10.35

1.28

16

Sok? Katarzyna

Wtorek

11.45-12.30

1.29

17

Sternik El?bieta

Poniedzia?ek

14.00 14.45

2.16

18

St?pniewicz Aldona

Poniedzia?ek

12.50-13.30

1.31

19

Yatsyga Oleksandra

Czwartek

8.50 9.35

02

20

Zawadzka Ma?kw M.

Czwartek

9.50 10.35

2.25

21

Zygo? Jolanta

?roda

11.45-12.30

Pokj nauczycielski

22

?abi?ski Grzegorz

Poniedzia?ek

10.50-11.35

Hala sportowa

*Je?li we wskazanym czasie w danej sali b?d? si? odbywa?y zaj?cia, konsultacje odb?d? si? w pokoju nauczycielskim

© Gimnazjum w Korfantowie