Linki do stron z informacjami o Czes?awie Niemenie

Portret Artysty oraz ?aweczka Czes?awa Niemena w ?wiebodzinie

Poeci w twrczo?ci Niemena - Audycja Muzyczna (POS?UCHAJ)

http://www.radiorodzina.pl/wiadomosci/16387/

Czes?aw Niemen: Bg, Cz?owiek, Ojczyzna w muzycznej audycji RR - niedziela 19:05

http://www.radiorodzina.pl/wiadomosci/13976/

Odnaleziono pami?tki Czes?awa Niemena z czasw jego dzieci?stwa na Bia?orusi

http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/odnaleziono-pamiatki-czeslawa-niemena-z-czasow-jego-dziecinstwa-na-bialorusi

Ksi??ka "Czes?aw Niemen w ?wiebodzinie"

Czes?aw Niemen patronem naszej szko?y

Rok temu uczniowie gimnazjum zg?osili kandydatur? Czes?awa Niemena na patrona naszej szko?y. Powd? - by? wybitnym piosenkarzem, kompozytorem i multiinstrumentalist?. Jego teksty nios? przes?anie, sprawiaj?, ?e cz?owiek na chwil? zatrzymuje si? i zastanawia nad sob? i sensem ?ycia, ukazuje to min. w piosence "dziwny jest ten ?wiat".

Czes?aw Juliusz Wydrzycki ju? od najm?odszych lat mia? kontakt z muzyk? (?piewa? w chrze oraz w szkole). W latach 1953-54 ucz?szcza? do szko?y muzycznej w Grodnie. Jednak 4 lata p?niej zosta? przesiedlony do powojennej Polski w ramach fali masowych wysiedle? Polakw z Kresw Wschodnich. Zamieszka? w Gda?sku. Nie zerwa? kontaktu z muzyk?. Uczy? si? gra? na fagocie oraz ?piewa? po hiszpa?sku i polsku akompaniuj?c na gitarze.

Czytaj więcej...

© Gimnazjum w Korfantowie