Szkolny zestaw podr?cznikw 2016/17


Klasa I

Podr?czniki zostan? zamwione zgodnie z:

Rozporz?dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposa?enie szk? w podr?czniki, materia?y edukacyjne i materia?y ?wiczeniowe (Dz. U. 2014, poz. 902)

Szanowny Rodzicu!

Podr?cznik do religii nale?y zakupi?:

Szukam Was (seria wyd. Ods?oni? Twarz Chrystusa), pod red. W. Kubika, wyd. WAM.


Klasa II

Podr?czniki zostan? zamwione zgodnie z:

Rozporz?dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposa?enie szk? w podr?czniki, materia?y edukacyjne i materia?y ?wiczeniowe (Dz. U. 2014, poz. 902)

Szanowny Rodzicu!

Podr?cznik do religii nale?y zakupi?:

Jestem z Wami (seria wyd. Ods?oni? Twarz Chrystusa), pod red. W. Kubika, wyd. WAM.


Klasa III

Religia:

(seria wyd. Ods?oni? Twarz Chrystusa), pod red. W. Kubika, Chod?my razem wyd. WAM.

J?zyk polski:

Agnieszka ?uczak, Ewa Pryli?ska, Kamila Krzemieniewska- Kleban: Mi?dzy nami. Podr?cznik do j?zyka polskiego dla klasy trzeciej gimnazjum. Gda?skie Wydawnictwo O?wiatowe sp. z o.o. sp.k, 2011 i nowsze

Historia:

S. Roszak, A. ?aszkiewicz: ?ladami przesz?o?ci. Podr?cznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum. Nowa Era, 2011+ ?ladami przesz?o?ci. Zeszyt ?wicze? do historii dla klasy III gimnazjum, I. Janicka

WOS:

I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia, D. Ma?kowski: Dzi? i jutro. Wiedza o spo?ecze?stwie- podr?cznik z ?wiczeniami dla klas I-III gimnazjum. Cz??? 2, Nowa Era, 2010.

Matematyka:

Z. Bola?ek, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpi?ski, J. Lech, A. Mysior, K. Zarzycka: Matematyka 3. Podr?cznik dla klasy trzeciej gimnazjum, Gda?skie Wydawnictwo O?wiatowe sp. z o.o. sp.k, 2011 i nowsze;

Fizyka:

M. Braun , W. ?liwa: To jest fizyka. Podr?cznik dla gimnazjum. Cz??? 3. + ?wiczenia, To jest fizyka. Podr?cznik dla gimnazjum. Cz??? 4. + ?wiczenia, Nowa Era, 2015 i nowsze;

Chemia:

J. Kulawik, T. Kulawik, M.Litwin: Chemia Nowej Ery. Podr?cznik dla gimnazjum. Cz??? 3. Nowa Era, 2015 + ?wiczenia;

Biologia:

B. S?gin, M. S?ktas, A. Boczarowski: Puls ?ycia 3. Podr?cznik do biologii dla gimnazjum. Nowa Era, 2015 i nowsze + ?wiczenia;

Geografia:

M. Szubert,Planeta Nowa. Podr?cznik do geografii dla klasy drugiej gimnazjum, cz. 3, Nowa Era, 2015 + ?wiczenia + Atlas geograficzny dla gimnazjum

Edukacja dla bezpiecze?stwa:

M. Borowiecki, Z. Pytasz, E. Ryga?a: Edukacja dla bezpiecze?stwa. Podr?cznik dla gimnazjum, wyd. szkolne PWN, 2009 i nowsze + ?wiczenia.

J?zyk angielski:

K. Kotorowicz- Jasi?ska, A. M?dela: Repetytorium Gimnazjalisty. Podr?cznik do j?zyka angielskiego. Wydawnictwo Macmillan; (III.1)

B. Wenz, J. Styring, N. Tims, J. Quintana, A. Ga??zka: New English Plus 2. Oxford University Press Polska Sp. z o.o. 2015 (III.0)

J?zyk niemiecki:

S. Mrz-Dwornikowsa: Das is Deutsch! Podr?cznik z repetytorium. J?zyk niemiecki dla gimnazjum. Cz. 4 (??ty). Wydawnictwo Nowa Era ( III.1)

Gorgie Motta: Magnet 3. J?zyk niemiecki dla gimnazjum. Wydawnictwo LektorKlett + ?wiczenia (III.0)

© Gimnazjum w Korfantowie