Rekrutacja_2016

Regulamin rekrutacji

do Gimnazjum im. Czes?awa Niemena w Korfantowie

Za??cznik nr 1
Za??cznik nr 2
Za??cznik nr 3

Czytaj więcej...

REKRUTACJA 2016

Rodzicu i przysz?y absolwencie klasy szstej!

Sprawd?, w zak?adce Rekrutacja, w jakim terminie i jakie dokumenty musisz z?o?y?, aby zosta? uczniem Gimnazjum im. Czes?awa Niemena w Korfantowie w roku szkolnym 2016/2017.

Jednocze?nie informujemy, ?e w rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 ulegn? zmianie kryteria dotycz?ce prby sprawno?ci fizycznej. Zostan? one opublikowane na naszej stronie w zak?adce Rekrutacja - Zasady rekrutacji ..., po podaniu nowych kryteriw przez polskie zwi?zki sportowe.

DOKUMENTY:

Czytaj więcej...

Rekrutacja 2015


Rekrutacja do klas pierwszych Gimnazjum im. Czes?awa Niemena w Korfantowie


Czytaj więcej...

© Gimnazjum w Korfantowie