UTW kontakt

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku

przy Gimnazjum im. Czes?awa Niemena w Korfantowie

48-317 Korfantw, ul. A. Mickiewicza 1

uniwer3w@ wp.pl

Zarz?d Stowarzyszenia UTW:

kontakt

Wi?niewska Ma?gorzata

Prezes Zarz?du

tel. 693387241

Minartowicz Rejlich Danuta

Wiceprezes Zarz?du

Kasprzak Aleksandra

Skarbnik

Maziak Jzef

Sekretarz


Gudzikowska- Schipp Irena

Cz?onek Zarz?du

© Gimnazjum w Korfantowie