WF z Klas?

Nasza szko?a zg?osi?a si? i zosta?a zakwalifikowana do oglnopolskiego programu WF z Klas? organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej przy wsparciu Gazety Wyborczej i portalu Sport.pl. Program ten jest obj?ty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Jednym z zada? tego programu jest dokumentowanie zada? szko?y na blogu. Wi?cej informacji dotycz?cych zada? szko?y oraz terminw ich realizacji znajduje si? na: http://blogiceo.nq.pl/gimkorfantow/


Film instrukta?owy dotycz?cy sposobu przeprowadzenia testu sprawno?ci fizycznej w ramach zadania MiniFit. Wi?cej szczeg?w na blogu.

© Gimnazjum w Korfantowie