Nasi sportowcy uczestniczyli dwukrotnie w zawodach sportowych, ktre odby?y si? w K?dzierzynie i Rybniku poprawiaj?c kilka rekordw ?yciowych.

Najlepszy wynik uzyska? Micha? Trybulski posy?aj?c dysk na odleg?o?? prawie 47m co daje mu obecnie 7 wynik na listach krajowych juniorw m?odszych. Daria Schneider rzuci?a dyskiem 28.64m uzyskuj?c 4 klas? sportow?.

Tak? sam? klas? sportow? uzyska? Gracjan Figura,ktry przebieg? 600m w czasie 1.32.20s.

Czytaj więcej...

Sezon letni rozpocz?ty

Na pocz?tku maja nasi gimnazjalni lekkoatleci startowali w Cz?stochowie uzyskuj?c kilka bardzo dobrych wynikw. W rzucie dyskiem Micha? Trybulski posy?aj?c dysk na odleg?o?? 43,20 m zapewni? sobie kwalifikacje na Mistrzostwa Polski, Gracjan Figura przebieg? 300m w czasie 38,93s, Karolina Szelwach rzuci?a m?otem 37,01m, Emilia Dawidowicz rwnie? w rzucie m?otem 30,21m, a Wiktoria Niewiedzia? przebieg?a 600m w czasie 1,49,64.

Mariusz ?abi?ski

3 medale zdobyli gimnazjali?ci z Korfantowa podczas Mistrzostw Wojewdztwa w biegach prze?ajowych. W kategorii m?odzikw drugie lokaty przypad?y Wiktorii Niewiedzia? na dystansie 2 km oraz Gracjanowi Figurze w biegu na 3 km. W ?rd juniorw m?odszych medal srebrny na 3km zdoby? Konrad Topolnicki.

Mariusz ?abi?ski

W Gimnazjum im Czes?awa Niemena w Korfantowie 27.10.2016r. odby?a si? uroczysto?? wr?czenia sportowych laurw dla najlepszych szk? podstawowych i gimnazjalnych w Wojewdzkich Igrzyskach organizowanych przez Ludowe Zespo?y Sportowe w Opolu. W?rd zaproszonych go?ci byli mi?dzy innymi Pani Agnieszka Kami?ska dyrektor departamentu Kultury i Sportu Urz?du Marsza?kowskiego,

Pan Gerard Halama Prezes Wojewdzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespo?w Sportowych w Opolu, Pan Janusz Wjcik Burmistrz Korfantowa, Pan Stanis?aw Szkolny Dyrektor MGOKSiR, Pan Krzysztof Martyna przewodnicz?cy Gminnego Zrzeszenia LZS, Pani Maria ?abi?ska olimpijka z Moskwy i Pani Barbara Niewiedzia? olimpijka z Rio de Janejrio. Zaproszonych go?ci przywita?a Pani Ma?gorzata Sinicka dyrektor szko?y. W klasyfikacji dru?ynowej w lekkiej atletyce w kategorii szk? podstawowych zwyci??y?y Domaszowice natomiast w kategorii szk? gimnazjalnych Korfantw. Najlepsze wyniki indywidualne uzyskali Daria Schneider w pchni?ciu kul? i Gracjan Figura w biegu na 600m.

Czytaj więcej...

15 czerwca br. w Opolu na stadionie im. Opolskich Olimpijczykw odby?a si? kolejna edycja Mistrzostw Wojewdztwa szk? gimnazjalnych w lekkiej atletyce organizowanych przez Wojewdzkie Zrzeszenie Ludowe Zespo?y Sportowe.

Przys?owiowy worek medali z zawodw przywie?li gimnazjali?ci z Korfantowa. Zwyci??yli rwnie? w klasyfikacji dru?ynowej szk? z olbrzymi? przewag? nad pozosta?ymi szko?ami.

Medale dla Korfantowa zdobyli:

Julia Hetma?ska - 1 miejsce 100m, 2 miejsce 300m

Emilia Klampko -3 miejsce 1000m

Karolina Szelwach -3 miejsce pchni?cie kul?, 3 miejsce rzut dyskiem

Czytaj więcej...

6 medali zdobyli uczniowie z naszej Gminy w lekkoatletycznych Mistrzostwach Wojewdztwa Opolskiego organizowanych przez Szkolny Zwi?zek Sportowy. Zawody, ktrych fina? odby? si? w Opolu 7 i 8 czerwca zgromadzi?y na starcie od fazy grupowej ponad 2 tysi?ce uczniw szk? podstawowych i gimnazjalnych. Dlatego zdobycie medalu w finale jest bardzo du?ym sukcesem m?odych sportowcw. 4 medale pad?y ?upem gimnazjalistw z?oty na 300m Julia Hetma?ska i na 600m Natalia Kotynia, srebrny Patrycja Kucia w rzucie dyskiem, a tak?e Micha? Trybulski rwnie? w rzucie dyskiem. Z?oty medal w biegu na 500m z rekordem Wojewdztwa zdoby? ucze? ze ?cinawy Gracjan Figura, natomiast z?oty w pchni?ciu kul? zdoby?a uczennica szko?y podstawowej z Korfantowa Daria Schneider i br?zowy w biegu na 600m Wiktoria Niewiedzia?.

Du?ym sukcesem gimnazjalistek z Korfantowa zako?czy? si? start w Mistrzostwach

Wojewdztwa w lekkiej atletyce . Dru?ynowe zawody odby?y si? 25.05.2016 w K?dzierzynie Ko?lu. Nasze dziewcz?ta zaj??y bardzo wysokie drugie miejsce ust?puj?c nieznacznie PG7 Opole z klasami sportowymi o profilu LA. Za nami szko?y z K?dzierzyna, G?ucho?az, Strzelec Opolskich, Namys?owa, Olesna i Byczyny. Indywidualne miejsce trzecie za rzut dyskiem przyznano dla Patrycji Kucia.

Czytaj więcej...

Lekkoatleci rozpocz?li sezon

Kilka bardzo dobrych wynikw uzyskali korfantowscy lekkoatleci na mityngach inauguracyjnych sezon w Sosnowcu i Cz?stochowie. Rewelacyjnie dyskiem rzuci? Micha? Trybulski uzyskuj?c jeden z najlepszych wynikw w Polsce w kategorii m?odzikw 52 m . Bardzo dobrze wypadli biegacze na ?rednich dystansach poprawiaj?c kilka rekordw ?yciowych. Julia Hetma?ska 300m -44.67, Gracjan Figura 600m 1.35.85 , Konrad Topolnicki 600m-1.43.58, Dominik Ludwig 600m -1.44.86, Marcel Chodura 1500m 4.14.14 , Pawe? Krawczuk 1500mm 4.22.11 , Julia Krupska 600m 1.50.72 , Natalia Kotynia 800m -2.30.30 , Weronika Kuzior 100m- 16.50.

Rwnie? rzutowcy mog? pocz?tek sezonu zaliczy? do udanych. Karolina Szelwach pchni?cie kul? 10,33, rzut m?otem 33,55 , Patrycja Kucia rzut dyskiem 31,28 , rzut m?otem 38,10 , Emilia Dawidowicz rzut dyskiem 31,28, rzut m?otem 38,10 , Emilia Dawidowicz rzut m?otem 26,48 , Dominika Bartkw rzut m?otem 23,19 , Olimpia Hutnik rzut m?otem 29,78.

M. ?abi?ski

Sport Szkolny

8 maja w hali korfantowskiego Gimnazjum odby?y si? zawody fina?owe wojewdzkich Igrzysk LZS w pi?ce koszykowej ch?opcw. W zawodach zwyci??yli uczniowie Gimnazjum im. Czes?awa Niemena w Korfantowie pokonuj?c kolejno PG Pokj 21:6, PG Tarnw Opolski 31:13 oraz PG Rudniki 15:13. Miejsce drugie przypad?o gimnazjalistom z Rudnik, trzecie zaj?? Tarnw Opolski.

Dru?yna z Korfantowa gra?a w nast?puj?cym sk?adzie:

Brodkorb Adrian, Krzympiec Marek, Wawryk Daniel, Krzympiec Jacek, Wojakowski Gracjan, Ludwig Dominik, Koroci?ski Patryk, Krl S?awomir, Jackowski Dejwid, Wodzy?ski Bart?omiej.

Opiekun Derkacz Leopold.

Sport Szkolny - 13.04.2016

13.04. w Brzegu rozegrano p?fina? wojewdzki w pi?ce no?nej ch?opcw szk? gimnazjalnych . W zawodach wyst?pi?o 4 dru?yny w tym gimnazjali?ci z Korfantowa. Nasi pi?karze mog? mwi? o du?ym pechu. Mimo i? nie przegrali ?adnego spotkania remisuj?c z Brzegiem 1:1 oraz Namys?owem 3:3 wygrali 4:0 z Prudnikiem to zaj?li 2 miejsce, ktre nie premiowa?o do awansu. Do fina?u zakwalifikowali si? pi?karze z Brzegu.

Pozdrawiam

M?

9 kwietnia w Ustrzykach Dolnych odby?y si? Mistrzostwa Polski w biegach grskich w stylu anglosaskim na krtkim dystansie. Korfantw reprezentowa?o 7 zawodnikw w 3 kategoriach wiekowych. Rewelacyjnie w biegu dzieci starszych pobieg? Gracjan Figura, ktry zdoby? z?oty medal na dystansie 1 km. Nast?pnego zawodnika reprezentuj?cego klub z Ustrzyk pokona? o ponad 7 sekund. Tu? za podium ze strat? zaledwie 1 sekund? do trzeciej zawodniczki biegu uko?czy?a Wiktoria Niewiedzia? w kategorii 2003r. Wiktoria mia?a du?ego pecha gdy? na jednym ze zbiegw przewrci?a si? trac?c sporo czasu.

W biegu m?odzikw na dystansie 1,5 km 24 by?a Nikola Peczy?ska oraz 22 Dominik Ludwig. Z du?ymi szansami na medal jechali na zawody juniorzy m?odsi, jednak jak to w ?yciu bywa k?opoty zdrowotne tu? przed zawodami sprawi?y, ?e Marcel Chodura by? 7 , a Pawe? Krawczuk 9 na 4km.

Opracowa?

Mariusz ?abi?ski

W dniu 31.03.2016 na boisku ORLIK przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Korfantowie rozegrano p?fina? powiatowy w pi?ce no?nej ch?opcw szk? gimnazjalnych. W zawodach zwyci??yli uczniowie z Korfantowa pokonuj?c kolejno PG Jarno?tw 3:2, PG Paczkw 5:0 oraz PG 1 Nysa 5:1. Miejsce drugie przypad?o uczniom z Jarno?towa, ktrzy pokonali PG Paczkw 3:2 oraz Skoroszyce 4:3. Awans do fina?u powiatowego uzyska?y zatem szko?y z Korfantowa i Jarno?towa.

POWIATOWY TURNIEJ PI?KI NO?NEJ

W dniu 31.03.2016 na boisku ORLIK przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Korfantowie rozegrano p?fina? powiatowy w pi?ce no?nej ch?opcw szk? gimnazjalnych. W zawodach zwyci??yli uczniowie z Korfantowa pokonuj?c kolejno PG Jarno?tw 3:2, PG Paczkw 5:0 oraz PG 1 Nysa 5:1. Miejsce drugie przypad?o uczniom z Jarno?towa, ktrzy pokonali PG Paczkw 3:2 oraz Skoroszyce 4:3. Awans do fina?u powiatowego uzyska?y zatem szko?y z Korfantowa i Jarno?towa.

Mariusz ?abi?ski

TENIS STO?OWY MISTRZOSTWA POWIATU 2016


22.02.2016r. w hali sportowej korfantowskiego Gimnazjum odby?y si? Mistrzostwa Powiatu nyskiego dru?ynowych zawodach tenisa sto?owego dziewcz?t i ch?opcw.

Czytaj więcej...

© Gimnazjum w Korfantowie